Kom spill med oss

Harstad airsoftklubb ønsker deg hjertelig velkommen til å spille med oss.

Velkommen til oss i HASK. Før du går inn for å delta på et spill med HASK bør du lese vedtektene til klubben, slik at du forstår våre og NASF sine regler. I denne teksten vil du få en kjapp og generell introduksjon til airsoft, beskyttelsesutstyr og hvordan et klassisk spill foregår, samt noen enkle regler.

BESKYTTELSESUTSTYR

For alle spillere er det noe beskyttelsesutstyr som er nødvendig for spill. I airsoft er det ikke mye som er påbudt, men beskyttelsesbriller MÅ og SKAL ALLTID være på under spill, UTEN UNNTAK. Fra spillet starter til spillet slutter. Det vil bli annonsert når du kan ta av brillene dine.

 

Alle deltagere og tilskuere skal bruke beskyttelsesbriller som er godkjente etter ANSI Z87+/EN 166 F standard. Dersom du ser andre spillere med briller som ikke tilfredsstiller disse standardene bør du som en ansvarlig medspiller si ifra.

Nettingbriller er ikke tillatt på noen av våre spill. Er man usikker på om brillene er god nok skal man kontakte spillleder, det samme gjelder om brillene tetter nok rundt øynene. Her kan man bruke en ladepinne (ca. 5 mm) for å se om kulen når inn til øynene

Tannskader kan også skje under spill, så tannbeskytter er noe du bør vurdere. Disse kan kjøpes fra forskjellige nettbutikker, sportsbutikker osv. Det er lite hyggelig når en person pådrar seg skade under spill, så vi oppfordrer alle til å vise hensyn!

 

Spillets gang

Spillet starter med at det ropes “Game-On” eller gis beskjed om via samband. Alle bør gjenta dette slik at alle får det med seg. Spillet stoppes ved at man roper "Game Off!" samme gjelder her. Hvis alvorlige skader oppstår ropes det "Game Off!". Om "sivile" er i nærheten ropes det "Sivile!" Og spill stoppes til dem er passert og utenfor spillområde. Hvis dem kommer mot spill går en representant fra klubben frem uten våpen og forklarer hva vi gjør.

 

Våpen håndtering

Du skal håndtere våpenet som om det er ladd! Mellom spill er det vanlig etikette å ta ut magasinet fra våpen og sørge for at det ikke er noen kuler i løpet. Det kan gjøres til en vane at når det ropes “GAME OFF” svarer man selv tilbake om ingen i din umiddelbare nærhet har gjort det alt, for så å ta ut magasinet og tørrskyte 2-3 ganger i bakken for å forsikre seg om at det ikke er noen kuler i løpet. Sørg for å ikke peke våpen på noen mellom spill start og spill slutt uavhengig av om det er kuler i eller ikke! Idèelt skal du holde våpenet pekende ned mot bakken og holde avtrekkerfingeren av avtrekkeren, sikringen bør også være på så snart du har tørrskutt riflen. Alt dette gjøres for å sikre at det ikke oppstår "vådeskudd".

 

Må man testskyte våpenet mellom spill skal man spørre spillleder, slik at du får anvist plass for testskyting. 

 

Krav til  utgangshastighet på våpen:

Airsoftvåpenet begrenses i bruk av hvor høy utgangshastigheten de har. Denne måles i fot pr. sekund (FPS). Der FPS står nevnt menes alltid utgangshastighet målt med 0,20g kuler. 

Hvis du har luftvåpen, kan det hende du må chrone på joule pga. joules-creep. (søk på google)

Som spiller har du plikt til at alle dine våpen er chronet (målt) før organisert spill starter. Dette gjelder også hvis våpenet er modifisert fra sist spill du deltok i regi av HASK.

Blir det stilt spørsmål om fps på ditt våpen, kan spillleder kreve at våpenet chrones etter det blir ropt "game off". Viser det seg at våpenet ikke er innen for NASF sine standarder vil du bli bedt om ikke å spille med dette våpenet og eventuelt utestengt avhengig av hvor grov overtredelsen er.0-350 fps (maks 1.14j): fullauto. Ingen sikkerhetsavstand.

350-450 fps (maks. 1.88j): kun semi auto. 20 meter sikkerhetsavstand.

450-550 fps (maks. 2.81j): kun bolt action våpen. 30 meter sikkerhetsavstand.

Vi chroner alltid med 0.20g kuler, evt. joules måling ved bruk av luftvåpen

 

Ha alltid i tankene at det vondt å bli truffet av kuler i spill. På nært hold er det lov til å si “Pang Pang” selv om våpenet ditt er under 350 fps. Bruk skjønn i slike situasjoner.

Ingen blindfire! Skyting rundt hjørner skal ikke forekomme og man skal alltid se hva man skyter etter. Dette for å påse at avstand er korrekt og man unngår å treffe noen i ansiktet på kloss hold.

 

Husk dette er en gentleman sport, det er lov til å ta en hit hvis du er usikker på avstand, motstander traff deg osv. Neste gang vil du oppleve at gjør det samme for deg!  

 

Bruk av pyro og granater

HASK har ikke tillatelse til å bruke pyro eller granater på noen av sine spillområder.  

Enola røygranater kan brukes dersom godkjent hos brannvesen. Dette vil bli informert før spill starter. Hovedregel er at det er ikke lov til å bruke noen form for pyro eller granater under spill.

 

Andre regler

HASK oppfordrer til forsiktighet ved transport av airsoft relaterte utstyr til og fra spill.

Forskriftene fra NASF om uniformsbruk sier at full uniform som er kjøpt inn privat, uansett uniformens nasjonalitet, skal ikke bæres på vei til og fra spill. Med full uniform menes matchende jakke og bukse i kamuflasjefarger + evt. matchende hodeplagg. Samme gjelder bruk av merker eller grader forsvaret eller utenlandsk militær.
Våpen skal fraktes i bag eller koffert til å fra spill. Er det noen uklarheter, ber vi deg se nærmere på forskrifter om uniformsbruk.

 

SPILL REGLER

En viktig regel i airsoft er å ta treff. Om du blir truffet skal du rope  “Hit” og idèelt gi et form for fysisk tegn som å heve en arm over hodet ditt da lyden fra den som skyter på deg sin rifle kan overdøve ropet ditt. Så fort som mulig etter skal du ta opp en “deathrag” og plassere den på det høyeste punktet på kroppen din, det vanlige her er da hodet. Noen velger å plassere den på riflen og holde riflen over hodet eller å holde opp en arm med deathragen på. Om du er usikker på om du ble truffet eller ikke er det god etikette å ta det som et treff likevel. Det er verd å nevne at kvister mot hjelm/rifle/klær og vanndråper har en tendens til å høres ut som treff, så om du går gjennom et tykt kratt i det du hører noe som hørtes ut som en treff lyd men ikke kjente noe nevneverdig kan du ta det med en klype salt.

 

En DEATHRAG er et tøystykke/tørkle på minimum 40cm x 40cm i en sterk farge, ideelt oransje som skal bæres med deg til en hver tid og være tilgjengelig når du blir skutt ut. Den bør idèelt være helt usynlig når du ikke er skutt ut for å unngå forvirring.

 

I de fleste spill vil det være “Medic” og “Buddy heal” regler i effekt. Effekten dette har er at selvom du blir skutt i spill er du ikke nødvendigvis helt ute enda. Om du forblir på plassen hvor du ble skutt kan en Medic eller annen lag kamerat komme seg bort til deg og plassere hånden sin ett eller annet sted på kroppen din. Dere vil måtte forbli slik til “heal tiden” er over, for eksempel 2 minutter for en Medic og 5 minutter for Buddy heal. Merk at disse tidene kan variere fra spill til spill, og står spesifisert i informasjonen til spillet. Hvor mange Medic’s det er på hver side blir også spesifisert i informasjonen.

I de fleste spill er det også i effekt en “blø-ut tid” og “respawn”. En typisk blø-ut tid er på 10 minutter, og representerer hvor lenge du kan ligge skadet etter du er skutt før du regnes som død og må gå til spawn. Spawn området blir også spesifisert i spill informasjonen eller på starten av spillet og for å komme inn i spill igjen etter blø-ut tiden må du gå til din side sitt spawn og vente den spesifiserte tiden før du kan delta igjen. En typisk spawn tid er 10 minutter. Det er verd å merke seg at du ikke MÅ vente hele blø-ut tiden, du kan gå til spawn om du ikke tror du kommer til å bli healet, men du MÅ vente den fulle spawn tiden før du kan delta, uansett hvor lenge inn i blø-ut tiden du var da du gikk til spawn.


Er man død (ute av spill) er det god etikette å ikke snakk med andre eller informer medspiller hvor fienden er. Det samme gjelder hvis man må til eller er i safezone. Da bør man heller stå over spillet. Airsoft er en gentleman sport!

Vi følger NASF (Norges Airsoft Forbund) sine forskrifter på våpen, effekter og sikkerhet. Du finner informasjon om dette her: http://nasf.no/index.php/downloads

NASF sine FPS A-regler:
0 – 350: Full auto. 0 m sikkerhetsavstand.
350 – 450: Kun singelskudd. 20 m sikkerhetsavstand.
450 – 550: Kun bolt-action. 30 m sikkerhetsavstand.
350 – 450: Helauto, kun stasjonært/kjøretøysmontert (mitr. på trefot). 20m sikkerhetsavstand.

Aldersgrense:

Fra du har fylt 16 år, kan du bli med å spille airsoft. Dine foreldre må da undertegne et NASF skjema før spill. Siden Norsk lov sier at personer under 18 år ikke har lov til bruke våpen uten forsvarlig tilsyn, må du ha en verge med deg under spillet. Om du ikke har med en verge selv, må du gi beskjed til spill leder før spill om dette. Vi vil da hjelpe med å finne en som kan verge deg. En verge er da en annen spiller som er med deg under hele spillet.

Når du blir truffet:

Om du blir truffet må du høyt og tydelig rope «TREFF», dette er veldig viktig så du ikke fortsetter bli skutt på. Regn med at du må rope høyt! Ta så frem din «death-rag» som skal være en oransj klut du kan legge på hode. Dette gir god indikasjon på at du er truffet.

Tannskadeerstatning

Som betalende medlem i NASF har du rett på tannskadeerstatning på våre spill. Det er viktig du tar kontakt med spill-leder så raskt som mulig, om uhellet skulle skje. Vi vil så gi videre informasjon om hvordan du kan søke erstatning. NASF dekker opptill kr. 10.000,- på den totale regningen fra din tannlege (informasjon oppgitt av NASF). Tannskade er ikke ofte skjer, men det kan skje. Vi vil samtidig anbefale bruk av halvmasker og hjelm (men dette er ikke påkrevd).

Holdninger:

Harstad Airsoft Klubb tar sterk avstand fra rasistiske holdninger og ekstreme grupper. Vi har medlemmer med forskjellige kulturelle bakgrunner å er en inkluderende klubb for alle som ønsker en actionfylt opplevelse. Vi romantiserer ikke krig eller har andre ekstreme holdninger. Vi ser på airsoft som en sport i lik linje med paintball.