Kom spill med oss

Harstad airsoftklubb ønsker deg hjertelig velkommen til å spille med oss.

(Fra Wikipedia, den frie encyklopedi)

En softgun (ofte kalt airsoft) er et skytevåpen som skyter små runde plastkuler som veier 0,12-0,40g, og har en diameter på 6 eller 8 mm.

Lover

Norge kan hvem som helst over 18 år kjøpe, eie og bruke en softgun. Personer under 18 år kan bruke softgun under oppsikt av en over 18 år, men kan ikke kjøpe eller eie. Man kan få dispensasjon fra aldersgrensen hvis man er over 16 år og aktiv medlem i et skytterlag eller skytterklubb tilsluttet Norges Airsoft Forbund, eller bestått jegerprøven.

Våpenforskriftens §23[1] og §10[2] sier:

Sitat Våpenloven § 29 første og annet ledd om 18-års aldersgrense gjelder tilsvarende ved overlatelse av luft- og fjærvåpen, herunder luftvåpen drevet med gass, paintballvåpen og air soft gun. Politimesteren kan gi dispensasjon fra 18-årskravet på de vilkår som fremgår av § 10 annet og tredje ledd.

Dispensasjon fra kravet i våpenloven § 7 fjerde ledd om at søker skal være 18 år, kan gjøres for erverv av rifle eller hagle hvis søker er over 16 år og a) i seks måneder har vært aktivt medlem av forening tilsluttet godkjent skytterorganisasjon, og har anbefaling fra denne, eller b) har bestått jegerprøve.

Dispensasjon etter annet ledd kan bare gis i de tilfeller våpenet kan oppbevares av en person som oppfyller de krav til edruelighet, pålitelighet, skikkethet og alder som er nevnt i første ledd.
Sitat
– Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv.

En softgun som bæres i det offentlige rom kan representere et problem siden det ofte er en tro kopi av skarpe skytevåpen. Det kan være et dilemma for politiet når en person med softgun skal pågripes. Politiet har ingen mulighet til å se om personen bærer et ekte våpen eller en kopi. Dermed kan det oppstå unødvendige skyteepisoder, og en risikerer at personen som bærer softgun blir skadet, i verste fall drept. Det har også vært flere tilfeller av ran der softgun er blitt brukt. I slike tilfeller blir dommen lik som om et ekte våpen ble brukt i ranet, altså dømt etter strafferammen for væpnet ran.

Våpenlovens § 27b[3] sier:

Sitat Skytevåpen må ikke uten aktverdig grunn has med på offentlig sted. Bestemmelsen i annet ledd gjelder også luft- og fjærvåpen, våpenetterligninger som lett kan forveksles med skytevåpen, og skytevåpen som etter § 1 annet ledd er gjort varig ubrukbart. Sitat
– Lov om skytevåpen og ammunisjon m.v.

I flere land, som USA, skal softguns ha en oransje eller rød tupp, som markerer at det ikke er et kruttvåpen. Det er for å forhindre at folk tror det er et ekte våpen, og man unngår skyteepisoder.

Kategorier

Softgun kan deles opp i fire kategorier:

  • AEG (Automatic Electric Gun) er den mest normale typen som brukes innen konkurranser. Prosjektilne har en munningshastighet på ca. 80-110 m/s. AEG-softgun er drevet av en elmotor som skyter ut kulene. Denne typen softgun er ofte kopier av maskinpistoler og rifler. Slike brukes ofte i taktisk rollespill. AEG-softgun kan også modifiseres til å skyte med opp til 190m/s, men dette går sterkt utover holdbarheten på våpenet. De kan koste fra 1000-4000kr.
  • GBB (Gas Blowback) er den vanligste versjonen som sidevåpen, og forekommer oftest som kopier av håndvåpen. Disse er svært forseggjorte og veldig virkelighetstro. Det må også nevnes at de kraftigste riflene er gassdrevne, og er treffsikre på opptil 100 meters avstand. De kan ha en utløpshastighet på opptil 200m/s. Det finnes to typer gass-pistoler/rifler, med blowback og de uten blowback. Det er altså om sleiden går tilbake for hvert skudd, som på ekte våpen. Blowback koster vesentlig mer, og er mer virkelighetstro med rekyl og bevegelig sleide.
  • Fjær-softgun er fjærdrevne våpen som ofte er laget av plast, og ikke alltid fullt så holdbare. Selv en slik billig kopi kan være vanskelig å skille fra en ekte pistol eller rifle. Våpenet har ofte en utløpshastighet på 50-80m/s. Disse bruker ofte 0,12-grams kuler, som er en billig type. Pistoler av denne typen kan koste 70-500kr og gevær 400-1000kr
  • Bolt-Action er den kraftigeste typen. Slike er som regel skarpskytter-våpen, og har en mye lengre rekkevidde enn de andre. Bolt-Action våpen kan også få hjelp av gass som gjør at de blir enda kraftigere. (skarpskyttergevær har som regel 450-550fps, som også er regelen hos Norges AirSoft Forbund) Prisen varierer veldig mye, gassdrevne koster ofte mer enn manuelle. 600-3500kr.

Utstyr

Det eneste som er påbudt er briller/maske, men mange kjøper klær, vester, sikter og mange ekstra magasin. I tillegg er det viktig med gode batterier og en god lader. Det forbedrer ytelsen til geværet. Batteriet er enten i kolben, i et eller annet rom i geværet eller i batteriboks som er festet under løpet.

 

Historie

Airsoft strekker seg tilbake til 1970-1980 tallet da det ble ulovlig for sivile i Japen å eie våpen.For våpensamlere ble dette et problem og det var en av grunnene til at det ble laget ufarlige plastikkvåpen nøyaktig likt seende ut som et ekte våpen. Sporten og hobbyen airsoft begynte omtrent på samme tid og utviklet seg tidlig i Japan. Den spredde seg raskt til China, Hongkong, Korea, Taiwan og Filipinene. På midten av 1990 tallet kom airsoftsporten inn over Europa.

I dag drives airsoft stort sett som en seriøs sport over hele verden, og det er ikke å overdrive å si at miljøet i Norge er veldig seriøst. Flere steder i verden brukes airsoftvåpen i trening av politi eller spesialstyrker for å unngå farlige situasjoner som kan oppstå ved bruk av skarp ammo.

 

Airsoft er en betegnelse på en type luftvåpen som er meget eksakte kopier av ekte våpen. Disse kalles også softgun, airsoftgun eller lignende varianter. De er i 1/1 skala og skyter 6-8 mm runde plastkuler.

Disse ligger på ca 0,12-0,40 gram og er ikke laget for å skade. Utgangshastigheten er ikke høyere enn ca. 70-150 m/s. Dette vil da si at plastkulen har liten anslagsverdi. Med flere lag klær kan det ved visse situasjoner være vanskelig å merke et treff. I Norge har man klare regler på hastigheter og avstander. Et vanlig våpen skyter mellom 30-50 meter. Et airsoft våpen er enten drevet av en fjær som må trekkes opp før hvert skudd, med gass eller en elektrisk motor som bruker batterier fra 7,2 – 12 Volt. Våpnene kan være fullautomatiske med en skuddtakt på 500 til 1000 skudd i minuttet. Kulene etterlater seg ingen farge i motsetning til PaintBall. Man er derfor avhengig av 100 prosent ærlighet fra alle som er med på spillet.

Sporten Airsoft er på mange måter en nåtidsversjon av cowboy og indianer. Vi legger stor vekt på at spillere skal ha best mulig opplevelser!

Det er to hovedformer for hvordan airsoft kan spilles. Hardball eller Milsim.

Hardball er et ord som har blitt hentet fra Danmark. Denne spillestilen ligner på paintball hvor det fokuseres mer på action. Korte airsoft trenings øvelser som f.eks. «capture the flag», «Terrorist hunt», «Clear the building» osv.

Milsim er en forkortelse for Militær Simulering. Dette må ikke forveksles med krigstrening som vi tar sterk avstand fra. De fleste milsim spillere har en militær uniform og en form for bæreutrustning til magasiner og diverse. Et airsoftvåpen og godkjente beskyttelsesbriller er et krav for å delta. Milsim type scenarioer er lagt opp til og ta mer tid, f.eks. kan forskjellige team under spillet få forskjellige oppdrag. Noen oppdrag gir mer action enn andre. Milsim blir mest brukt av oss under større spill, enten med overnatting eller om mange kommer.